Home

VOS-BEIGEM vzw is een vereninging waarin zowel DANS als MUZIEK centraal staan

 

Een woordje van de voorzitter...

 

Beste vrienden,

 

Sinds de omvorming, januari 2009, van de feitelijke vereniging naar VOS-BEIGEM vzw is onze vereniging tot op heden voortdurend in beweging geweest.

Zoals vele verenigingen wordt ook onze vereniging in stand gehouden en geleid door een bestuursploeg en vrijwillige medewerkers. Deze actieve en geëngageerde leden zetten zich ten volle in voor VOS–BEIGEM vzw. Ze proberen zoveel mogelijk mensen samen te brengen.

 

Naast het bestuur hebben we onze VOS-leden. Gezien deze leden steeds ouder worden moesten we de laatste jaren spijtig genoeg afscheid nemen van enkelen onder hen. Tijdens onze jaarlijkse eucharistieviering begin januari is er de herdenking aan onze overleden leden.

Het bestuur is recentelijk gewijzigd. Enkele jonge elementen traden toe, waarvoor onze oprechte dank. Jaarlijks probeert het bestuur aan onze leden een VOS-reis aan te bieden. Dit wordt de laatste jaren gekoppeld aan een concert op de plaats (stad) van bezoek.

 

In onze vereniging beschikken we over een muziekkorps (harmonie). Deze staat sinds september 2010 onder de kundige leiding van de heer Paul Schoovaerts. Deze dirigentenwijziging werd vooraf met argwaan bekeken maar mits geloof in de toekomst en in onszelf nam het aantal muzikanten jaar na jaar toe. De muzikale kwaliteit van onze harmonie ging tot onze tevredenheid gestadig omhoog. Op ons laatste jaarlijks muziekconcert dd. 16-02-2014 in het CultuurCentrum te Strombeek – Bever zaten we met niet minder de 53 muzikanten aan de pupiter. Dank zij onze dirigent hebben we ook al in het buitenland – Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg – kunnen optreden. Deze reizen waren een fantastische ervaring voor onze muzikanten en de mee gereisde VOS-leden. PROFICIAT aan allen. Ik zou zeggen: “Doe zo voort”.

 

Sinds enige jaren heeft het bestuur besloten jonge muzikanten een opleiding te laten volgen aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Bij de initiatie blaasinstrumenten kunnen kinderen vanaf het eerste leerjaar kiezen uit dwarsfluit, saxofoon, klarinet of trompet en krijgen ze de kans om kennis te maken met muziek, musici en instrumenten. Dit kan een begin zijn tot het toetreden tot ons muziekkorps (harmonie).

 

Naast onze harmonie hebben we een grote dansgroep - Kids- & Clipdance. Vernieuwing werd hier ook noodgedwongen doorgevoerd. De 5 dansgroepen staan momenteel onder de kundige leiding van de juffen Shauni Delmotte, Lara Luyckx, Anneleen Storme, Lien Haelwaeters en Jeremy Delmotte. Onze dansers moeten niet onderdoen voor onze muzikanten daar ze zowel kwalitatief als kwantitatief (100 op het laatste concert) enorme vooruitgang geboekt hebben. Een tweejaarlijks groot succes boeken ze met hun deelname aan de “OMMEGANG” te Grimbergen. PROFICIAT aan allen. Ook voor hen: “Doe zo voort.

 

Jaarlijks boeken we ook veel succes met onze gezamelijke optredens harmonie met één of meerdere dansgroepen. Hierdoor hebben we opgetreden tijdens de “Stadsvisioenen” van de stad Mechelen. Op dit vlak zijn we zo goed als uniek.

 

Het unieke aan onze vereniging is dat we zowel over een harmonie als over een dansgroep beschikken.

In onze vereniging staan vriendschap, samenhorigheid, sociale contacten tussen alle leden centraal.

 

Gezien onze vereniging het meer dan goed doet ben ik als voorzitter ontzettend fier.

 

Uw voorzitter,

De Smedt Ludo