Project - 100 jaar Grote Oorlog

VOS-BEIGEM vzw is een vereninging waarin zowel DANS als MUZIEK centraal staan

*** 1919 - 2019 ***


Dit project kadert in het grote project “100 jaar Grote Oorlog”.


Onze vereniging VOS - BEIGEM vzw , oorspronkelijk genaamd  “Vlaamse Oud Strijders”, is in 1919 ontstaan uit een groep vrienden na de eerste wereldoorlog ter nagedachtenis van hun overleden strijdmakkers, voor de wezen en de achtergebleven echtgenotes.


Om ons ontstaan kracht bij te zetten en in het kader van de talrijke herdenkingen 1914-1918 neemt onze vereniging haar verantwoordelijkheid in deze op.


Zo werkten we kosteloos mee aan de historische evocatie " BEIGEM BRANDT ! " die in de kerk van Beigem plaats vond op 12/13/14 september 2014. Dit in samenwerking met Hugo Van Hemelrijck, algemeen coördinator van Beigem Brandt!.


Margo Janssens , inwoonster van Beigem, schreef als student communicatie management aan de AP-hogeschool te Antwerpen een zeer interessant project. Het is haar vooral opgevallen dat er ook nog de dag van vandaag vele zaken zijn die verwijzen naar de verschrikkelijke gebeurtenissen die in Beigem en omstreken hebben plaats gevonden.

Persoonlijk vindt zij dat elke inwoner van Beigem en omstreken deze geschiedenis zou moeten kennen. Daarom vindt zij Beigem Brandt! een uitstekend initiatief. 


Om Margo’s visie kracht bij te zetten en om deze geschiedenis niet te vergeten gaat VOS - BEIGEM, als Beigemse vereniging, een project opstellen rond de gesneuvelde Beigemnaars.

DEZE GESNEUVELDEN MOGEN NOOIT VERGETEN WORDEN.


Concept van ons project "Herinnering aan gesneuvelde Beigemnaars".


Er zijn 7 gesneuvelde Beigemnaars die op verschillende plaatsen begraven liggen.

Het doel is ter plaatse deze “helden” op een gepaste wijze te eren.


Lijst van de 7 Beigemse gesneuvelden van 1914-18 met hun begraafplaats.

  • Annaert Joseph Louis - overleden 1918-10-08 - Begraafplaats Beigem sinds 1922-03-22
  • Boydens Adriaan - overleden 1918-07-08 - Begraafplaats De Panne Kerkstraat graf B 137 1924/09/23
  • De Wit Jean François - overleden 1918-10-30 - Begraafplaats Maldegem graf 3 1923/08/30
  • Peeters Petrus Franciscus - overleden 1914-09-11 - Begraafplaats Veltem-Beissem graf 618 1924/08/21
  • Van Eeckhoudt Robert Charles - overleden 1918-11-05 - Begraafplaats Steenbrugge graf 517
  • Van Lint Pierre Joseph - overleden 1918-09-28 - Begraafplaats Steenkerke St Laurentiuskerk graf 391
  • Verlinden Pierre Jacques - overleden 1914-09-10 - Begraafplaats Veltem-Beissem graf 685


Dit project, gespreid over vijf jaar (2014-2018) is een aanloop naar iets unieks voor onze vereniging namelijk in 2019 bestaat onze vereniging 100 jaar bestaan.2014:

Ons project "Herinnering aan gesneuvelde Beigemnaars" startte in 2014.

Na de historische evocatie te Beigem vonden we het gepast om tijdens ons teerfeest, dd. 08 november 2014, in het bijzonder de heer Annaert Joseph Louis die in Beigem zelf herbegraven ligt te eren. 


Het verdere doel/verloop van ons project ziet er als volgt uit:

We zoeken voor ons muziekkoprs voor de periode 2015 tot 2019 een concert te kunnen geven op plaatsen , liefst daar waar Beigemnaars begraven liggen, of die iets met deze oorlog te maken hadden. Hiervoor proberen we samen te werken met plaatselijke verenigingen.

Meestal koppelen we een groepreis met onze leden aan de daguitstap met concert. De gemeentes waar de gesneuvelde Beigemnaars begraven liggen zou hiervoor ideaal zijn. Vervoer gebeurt per bus zodat we deze momenten tezamen kunnen beleven.

Niets belet ons van andere verenigingen van Beigem of Groot Grimbergen hierbij te betrekken.


2015:

Op 27 september 2015 werken we mee aan het project “VOS aan de IJzer” te DIKSMUIDE dit in samenwerking met Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesbeweging zelf ook opgericht in 1919 als Verbond der Vlaamse Oud-Strijders voor Vlaanderen en Vrede – gevestigd in Antwerpen.

VOS – BEIGEM verzorgt voor de muzikale omlijsting van het project “VOS aan de Ijzer”.

Nadien wordt het graf van Beigemnaar Boydens Adriaan bezocht in De Panne.

Gezien het een militair kerhof betreft dienden we een aanvraag in bij het ministerie van Landsverdediging –

dienst Protocol - om de gesneuvelde Beigemnaar gepast te kunnen eren.


2016:

Trefpunt zal de gemeente Maldegem zijn:

op de agenda staat het bezoek aan het graf van De Wit Jean.

De eerste contacten met een plaatselijke vereniging werden reeds gelegd.


2017:

Veltem-Beissem met bezoek aan de graven van Peeters Petrus en Verlinden Pierre


2018:

Steenbrugge met een bezoek aan het graf van Van Eeckhoudt Robert Charles en Steenkerke (Veurne) met een bezoek aan het graf van Van Lint Pierre Joseph. 

Bezoek aan Flanders Fields en Last Post te Ieper


2019:

VOS – BEIGEM vzw bestaat 100 jaar.Het is ook onze bedoeling dit project in een groter kader te brengen door onder andere verslag uit te brengen aan de Raad der Beigemse Verenigingen, Grimbergen leeft!, de gemeente Grimbergen enz….


Beigemse of Grimbergse verenigingen die willen meewerken aan dit project zijn van harte welkom.


 

De Smedt Ludo

Voorzitter